კულტურის ინსტიტუტის სამსახიობო ხელოვნების მომზადება-გადამზადების ორწლიან კურსები
კულტურის ინსტიტუტი აცხადებს სტუდენტების მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის სამსახიობო ხელოვნების მომზადება-გადამზადების ორწლიან კურსები

1) გაიარეთ სამსახიობო ხელოვნების მომზადება-გადამზადების სრული სასწავლო კურსი;
2) აიღეთ : ინსტიტუტის დიპლომი;
3) დასაქმდით.

სამსახიობო ხელოვნების მომზადება-გადამზადების სრული კურსი:

პრაქტიკა და თეორია:

1. მსახიობის ოსტატობა;
2. სასცენო პლასტიკა;
3. თეატრის ხელოვნების ისტორია;
4. მუსიკის თეორიის საფუძვლები;
5. მეტყველებისა კულტურა;
6. მხატვრული კითხვა;
7. დაიდგმება გამოსაშვები სპეკტაკლი;
8. ინგლისური ენა.

- მათ განვითარებაზე იზრუნებენ პროფესონალი მსახიობები და რეჟისორები.
- კურსებზე მიიღებიან საბაზო და საშუალო საფეხურის განათლების მქონე ახალგაზრდები, 
- სრული ორწლიანი კურსის ღირებულება: 3000 ლარი (წელიწადში 1500 ლარი),


• წარჩინებული სტუდენტები დასაქმდებიან!

წარსადგენი დოკუმენტების სია:

1. პირადობის მოწმობის ასლი;
2. 2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
3. განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
4. ცნობა დღევანდელი სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს); (მე-4 პუნქტი არ ეხება პირებს, რომლებიც დღეისათვის არანაირი საქმიანობას არ ეწევიან);
5. განცხადება (სპეციალური ფორმა ივსება ადგილზე ან ონლაინ რეჟიმში)

* დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

ტელ: +995 32 2060821; +995 32 2354821;
მის: ქ.თბილისი ც. დადიანის 26
Mob: +995 593 148326; +995 599556928; (მურმან გამისონია) mob: +995 577 991182 (მანანა ტატიშვილი)
Email: info.instituteofculture@gmail.com
www. artfolk.ge
21.04.2021