გუნდი (კულტურის ინსტიტუტი)
არტ ფოლკის, კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
არტ ფოლკის დირექტორის მოადგილე

სასწავლო პროგრამების მართვის ხელმძღვანელი;

დირექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში
კულტურის ინსტიტუტის მრჩეველი

კულტურის ინსტიტუტის მრჩეველი 

ზოგადი მენეჯმენტის საფუძლების პედაგოგი
 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი

ქართული ცეკვის პედაგოგი

ქართული და კავკასიური ცეკვების სწავლება ტექნიკურ საშუალებათა სისტემური ანალიზის მიხედვით - პედაგოგი

კლასიკური ცეკვის პედაგოგი