თამარ გორგოშიძე

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირ „არტ-ფოლკის„ და „კულტურის ინსტიტუტის“ ფინანსური მენეჯერი.

ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელწიფო უნივერსიტეტის სადაგო განყოფილების ეკონომიური ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.,