დიმიტრი მელიქიძე

()იპ კულტურის ინსტიტუტის ოტოგრაფი 

ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირ „არტ-ფოლკის“ა და კულტურის ინსტიტუტის ფოტოგრაფი.
არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კავშირგაბმულობის სისტემები, ქსელები და ინფორმაციული ტექოლოგიების
სისტემები და ქსელების ფაკულტეტების კურსდამთავრებული

https://www.facebook.com/dimitri.meliqidze