გუნდი
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და  დირექტორის მოადგილე
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და  დირექტორის მოადგილე
 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი

()იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკის პასუხისმგებელი მდივანი       

 ()იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკის პიარ მენეჯერი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი

 ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკის ფოტოგრაფი