გუნდი
არტ ფოლკის, კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ,არტ-ფოლკის საპატიო პრეზიდენტი

არტ ფოლკის აღმასრულებელი დირექტორი        
არტ ფოლკის ფინანსური დირექტორი
გენერალური დირექტორის მრჩეველი