გუნდი
არტ ფოლკის, კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ,არტ-ფოლკის საპატიო პრეზიდენტი

არტ ფოლკის აღმასრულებელი დირექტორი        
არტ ფოლკის ფინანსური დირექტორი
გენერალური დირექტორის მრჩეველი     

არტ ფოლკის მენეჯერი (ქორეოგრაფი)

არტ ფოლკის აპარატის მენეჯერი (კულტურის ინსტიტუტის სასწავლო ნაწილის გამგე)
პრეს სამსახურის მენეჯერი
გრაფიკული დიზაინერი, პროგრამისტი