გუნდი
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და  დირექტორის მოადგილე
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და  დირექტორის მოადგილე

()იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკის პასუხისმგებელი მდივანი       

 ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკის ფოტოგრაფი