გუნდი
არტ ფოლკის, კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
არტ ფოლკის დირექტორის მოადგილე
არტ ფოლკის აღმასრულებელი დირექტორი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი

კულტურულ მასობრივი ღონისძიებების უფროსი მენეჯერი

კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების მენეჯერი

არტ-ფოლკისა და კულტურის ინსტიტუტის ოპერატორი