საერთაშორისო ფესტივალები

ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი - "შემოდგომის რითმები"

ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი

„გაზაფხულის რითმები“

19-28 ივნისი, 12-21 ივლისი

ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი „კავკასია-2020

საერთაშორისო ფესტივალი „შემოდგომის რიტმები