საერთაშორისო ფესტივალები
საერთაშორისო ფესტივალი-კონკურსი
არტ-ფოლკ ფესტ ზაფხული 2020
alt

ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი - "შემოდგომის რითმები"

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

 ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი გაზაფხულის რიტმები 2020

საერთაშორისო ფესტივალი-კონკურსი არტ-ფოლკ ფესტ ზაფხული 2020

ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი „კავკასია-2020“

საერთაშორისო ფესტივალი - "შემოდგომის რითმები"