კონფერენციები

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ეთოქორეოლოგი, ქორეოგრაფი.
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ქორეოგრაფიული ხელოვნების  ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის  დოქტორი.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი; ბათუმის ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე; საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის აჭარის ა.რ. რეგიონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე; ქ.ბათუმის მერიის ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორი.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არამატერიალური მემკვიდრეობის ექსპერტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი