კულტურის ინსტიტუტის ღონისძიებები
კატეგორია - კულტურის ინსტიტუტის ღონისძიებები
კულტურის ინსტიტუტში  მიმდინარე წლის 10 ივნისიდან დაიწყო   2020-2021 სასწავლო წლისათვის  სტუდენტების საბუთების მიღებაalt
კატეგორია - კულტურის ინსტიტუტის ღონისძიებები
ტელე-ჟურნალისტიკისა და რეჟისურის  მომზადება-გადამზადების ერთწლიან კურსებზე
alt
კატეგორია - კულტურის ინსტიტუტის ღონისძიებები
სტუდენტების მიღება ქორეოგრაფიულ ფაკულტეტზე
alt