სტუდენტთა მიღების განაცხადთა ფორმა
სახელი, გვარი*
ელ-ფოსტა*
საკონტაქტო ნომერი*
დაბადების თარიღი*
მოქალაქეობა*
პირადი ნომერი*
ID ნომერი*
განათლება*
იურიდიული მისამართი
ფაქტობრივი მისამართი
ტელეფონი (ბინის)
მშობლები
სახელი გვარი
ელ-ფოსტა
საკონტაქტო ნომერი
სახელი გვარი
ელ-ფოსტა
საკონტაქტო ნომერი
ქორეოგრაფიული განათლება
სად ცეკვავდით და რამდენი ხანი
ქორეოგრაფის სახელი და გვარი
ქორეოგრაფიული მიმართულება
უცხო ენები
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
დამატებითი ინფორმაცია
წარსადგენი დოკუმენტების სია
პირადობის მოწმობის ასლი*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 2 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 500 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 2 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 500 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 2 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 500 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
ცნობა დღევანდელი სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს); (მე-4 პუნქტი არ ეხება პირებს, რომლებიც დღეისათვის არანაირი საქმიანობას არ ეწევიან)

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 5 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 500 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
განცხადება (სპეციალური ფორმა) ივსება ადგილზე
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი