მომზადება - გადამზადების სრული კურსი

განათლების ტიპი*
ფაკულტეტი*
სახელი*
გვარი*
ელ.ფოსტა*
საონტაქტო ნომერი*
დაბადების თარიღი*
მოქალაქეობა*
პირადი ნომერი*
D ნომერი*
განათლება*
იურიდიული მისამართი*
ფაქტობრივი მისამართი*
ტელეფონი (ქალაქის)
მშობლები
სახელი, გვარი
ელ.ფოსტა
საკონტაქტო ნომერი
სახელი, გვარი
ელ.ფოსტა
საკონტაქტო ნომერი
ქორეოგრაფილი განათლება
სად ცეკვავდით და რამდენი ხანი
ქორეოგრაფის სახელი და გვარი
ქორეოგრაფიული მიმართულება
უცხო ენები
კომპიუტერული პროგრამები
დამატებითი ინფორმაცია
წარსადგენი დოკუმენტების სია
პირადობის მოწმობის ასლი*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 5 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 5 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 5 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
ცნობა დღევანდელი სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს); (მე-4 პუნქტი არ ეხება პირებს, რომლებიც დღეისათვის არანაირი საქმიანობას არ ეწევიან)

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 5 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი