კულტურის ინსტიტუტის ქართული ცეკვების ქორეოგრაფ - რეპეტოტორის, სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების მწვრთნელის ზადება-გადამზადების ორწლიან კურსები

კულტურის ინსტიტუტი და საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია  აცხადებს სტუდენტების მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის ქართული ცეკვების ქორეოგრაფ - რეპეტოტორის, სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების მწვრთნელის მომზადება-გადამზადების ორწლიან კურსებზე:

მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო (CID);
ა(ა)იპ საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია;
ა(ა)იპეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრი „გე-არტ“ :
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი;
ფოლკლორული ფესტივალების ევროპული ასოციაცია - (EAFF).

დაეუფლეთ პროფესიას:
1) გაიარეთ ქართული ცეკვების ქორეოგრაფ - რეპეტოტორის, სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების მწვრთნელის მომზადება-გადამზადების სრული სასწავლო კურსი; 2) აიღეთ :
ა) ინსტიტუტის დიპლომი;
ბ) UNESCO-ს ცეკვის საერთაშორისო საბჭოს (CID) საერთაშორისო სტანდარტის სერტიფიკატი;
გ) საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემიის, სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების შესაბამისი წევრობის სერტიფიკატი.

ქართული ცეკვების ქორეოგრაფ-რეპეტოტორის, სამეჯლისო-პორტული ცეკვების მწვრთნელის მომზადება-გადამზადების სრული კურსი:

• პრაქტიკა:

1. ქართული ცეკვების კურსი:
1) ქართული ცეკვა;
2) კლასიკური ცეკვა;
3) თანამედროვე ცეკვა;
4) სასცენო-სახასიათო ცეკვა;
5) სარეპეტიტორო მუშაობა;

2. სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების კურსი:

1) სამეჯლისო-სპორტული ცეკვა:
2) ქართული ცეკვა;
2) კლასიკური ცეკვა;
4) სასცენო-სახასიათო ცეკვა;
5) სარეპეტიტორო მუშაობა;

• სავალდებულო თეორია:
1) ქორეოგრაფიული ხელოვნების ისტორია და სამომავლო პერსპექტივები;
2) სადადგმო ხელოვნება;
3) ქორეოგრაფიული ხელოვნების ნიმუშები (ანალიზი, აღდგენა);
4) პედაგოგიკის საფუძვლები და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგია;
5) მუსიკის თეორიის საფუძვლები და საკრავები;
6) მეტყველებისა და წერის კულტურა;
7) ინგლისური ენა.

კურსებზე მიიღებიან საბაზო და საშუალო საფეხურის განათლების მქონე ახალგაზრდები.

სრული ორწლიანი კურსის ღირებულება: 3000 ლარი (წელიწადში 1500 ლარი).
წარჩინებული სტუდენტები დასაქმდებიან!

წარსადგენი დოკუმენტების სია:
1. პირადობის მოწმობის ასლი;
2. 2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
3. განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
4. ცნობა დღევანდელი სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს); (მე-4 პუნქტი არ ეხება პირებს, რომლებიც დღეისათვის არანაირი საქმიანობას არ ეწევიან);
5. განცხადება (სპეციალური ფორმა ივსება ადგილზე ან ონლაინ რეჟიმში). შეავსეთ სავალდებულო განაცხადის ფორმები: *არასრულწლოვანის განცხადება

*დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

ტელ: +995 32 2060821; +995 32 2354821;
მის: ქ.თბილისი ცოტნე დადიანის 26
Mob: +995 593 148326; +995 599556928;
Email: info.instituteofculture@gmail.com www. artfolk.ge

შემოქმედებითი ტურის მოთხოვნები

 

•           აბიტურიენტების ვიზუალი უნდა შეესაბამებოდეს ქორეოგრაფიულ სტანდარტებს;

•           საკუთარი  ცეკვის შესასრულებლად უნდა იქონიონ სჭირო რეკვიზიტები;

•           აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ საცეკვაო ფრაგმენტები (არანაკლებ ოთხისა - შესაძლებელია სხვადასხვა ჟანრის ქორეოგრაფიული  ფრაგმენტის შესრულება)

•           ცეკვის მუსიკალური აკომპანიმენტი ჩაწერილი უნდა ჰქონდეთ 2 CD  დისკზე ან მეხსიერების ბარათზე/რეგისტრაციის დროს წინასწარ მიუთითონ აკომპანიმენის საჭიროება და შესასრულებელი ცეკვის დასახელება;

ცეკვა „ქართული“- ს შესრულება აუცილებელი მოთხოვნაა!

 

შემოქმედებითი ტურის შეაფასების  კრიტერიუმები

          თითოეული საკონკურსო ნამუშევარი საგამოცდო კმისიის მიერფასდება 100 ქულიანი სისტემით მოცემულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის ერთობლიობით, საბოლოო ქულა გამოიყვანება კომისიის მიერ დაჯამებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს 51% პროცენტი

1.     ცეკვის კომპოზიცია 0-30 ქულა:

1.1.კომპოზიციის დრამატურგიული ლოგიკა  - 0-10 ქულა

1.2.საცეკვაო დარბაზის რაციონალური გამოყენება  - 0 – 10

1.3.საცეკვაო ელემენტების არჩევანი, მათი კომბინაციები და ვარიანტულობა 0- 10

2.    საცეკვაო ტექნიკა  - 0- 50 ქულა:

2.1.ქორეოგრაფიული ლექსიკა (მოძრაობათა შესაბამისობა არჩეული ცეკვის სტილთან -მიმართულებასთან) -0-10

2.2.მოძრაობის სირთულის დონე, ორიგინალობა, საცეკვაო მოძრაობების გონივრულად გადაბმის უნარი 0-10

2.3.შესრულების ხარისხი  0-10

2.4.სხეულის კოორდინაცია, სიმყარე; ელევაცია (ნახტომები) 0-10

2.5.მუსიკალურობა (მელოდიისა და რიტმის შეგრძნება) - მუსიკაზე ცეკვის უნარი 0-10  

3.    საცეკვაო იმიჯი, ვიზუალი - 0 - 20 ქულა:

3.1.არტისტიზმი - არჩეული სახის გადმოცემის უნარი, პლასტიკა, მიმიკა, მოძრაობის შესაბამისობა ესთეთიკურ ნორმებთან, მანერა, რეკვიზიტის გამოყენების უნარი  - 0-10

3.2.თვითპრეზენტაციის უნარი - ცეკვის ემოციური და თავისუფალი შესრულება 0-10

სულ  100

9-10 ქულა – სრულად არის დაცული კრიტერიუმი;

7-8 ქულა– ძირითადად არის დაცული კრიტერიუმი;

5-6 ქულა – ნაწილობრივ არის დაცული კრიტერიუმი;

3-4 ქულა – კრიტერიუმი ნაწილობრივ ნაკლოვანია;

1-2 ქულა - კრიტერიუმი ძირითადად ნაკლოვანია;

0-     ქულა – არ არის დაცული კრიტერიუმი.