კულტურის ინსტიტუტის ადმინისტრაცია
არტ ფოლკის, კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
არტ ფოლკის ფინანსური დირექტორი
 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი

თეონა ნადირაძე-მრჩეველი

მალხაზ ბებია-პიარ მენეჯერი

დიმიტრი მელიქიძე -ფოტოგრაფი