კულტურის ინსტიტუტის ადმინისტრაცია
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და  დირექტორის მოადგილე
ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი, ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და  დირექტორის მოადგილე
 
 ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი
ა(ა)იპ „კულტურის ინსტიტუტის“ ფინანსური მენეჯერი.

()იპ კულტურის ინსტიტუტის პასუხისმგებელი მდივანი

()იპ კულტურის ინსტიტუტის ოტოგრაფი