ადმინისტრაცია
არტ ფოლკის, კულტურის ინსტიტუტის დამფუძვნებელი და ხელმძღვანელი
არტ ფოლკის ფინანსური დირექტორი

სასწავლო პროგრამების მართვის ხელმძღვანელი;

დირექტორის მოადგილე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში
კულტურის ინსტიტუტის მრჩეველი
 

კულტურის ინსტიტუტის მთავარი მრჩეველი ქორეოგრაფიის დარგში 

 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი

ზოგადი მენეჯმენტის საფუძლების პედაგოგი
ქართული ცეკვის პედაგოგი