ინსტრუმენტები

 

საუკუნეების განმავლობაში ქართველი ხალხი ეროვნულ ცეკვებთან ერთად ქმნიდა და ავითარებდა ეროვნულ მუსიკალურ საკრავებს, რომლებსაც იყენებდა როგორც ლხინში, ისე გასაჭირის ჟამს.მუსიკა წარმოადგენს განსაკუთრებულ სამყაროს, რომელსაც ადამიანი განცვიფრებაში მოჰყავს თავისი სირთულით, სიმდიდრითა და მრავალფეროვნებით. მუსიკა ერთ-ერთი საშუალებაა იმისათვის, რომ გავოგოთ სხვა და სხვა ერის შინაგანი ბუნება.

Georgiaში მრავალი ხალხური ინსტრუმენტია გავრცელებული: ჩასაბერი, სიმებიანი და დასარტყამი. ჩასაბერ ინსტრუმენტებს მიეკუთვნება: სალამური, ჭიბონი, გუდასტვირი და დუდუკი. სიმებიანს: ფანდური, ჩონგური, ჩანგი და ჭიანური. დასარტყამს: დიპლიპიტო, დოლი და დაირა.