კულტურის ინსტიტუტი - INSTITUTE OF CULTURE

დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!
ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის მთავარ მისიას ქორეოგრაფთა ახალი თაობის აღზრდა, ფოლკლორული ხელოვნებისა და ტრადიციების შენარჩუნების და მომავალი თაობებისთვის გადაცემის ხელშეწყობა წარმოადგენს, აგრეთვე, სხვადასხვა ქვეყანაში ორგანიზებული ფოლკლორული საერთაშორისო ფესტივალების პოპულარიზაციისა და მათში სხვადასხვა ჯგუფის, ანსამბლის და ქორეოგრათა ინდივიდუალური მონაწილეობა.

ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი 3 წელია რაც დაარსდა, თუმცა მაღალპროფესიონალი და დიდი გამოცდილების მქონე კადრების მეშვეობით მალევე მოახერხა თავის წვლილი შეეტანა ქართული ფოლკლორის კვლევასა და განვითარებაში. ინსტიტუტი სამი საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებულია, რომლებსაც ყოველწლიურად 1000-ზე მეტი ხელოვანი სტუმრობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ინსტიტუტში ყოველწლიურად 50 ქორეოგრაფი იმაღლებს კვალიფიკაციას უწყვეტი ერთწლიანი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. კულტურის ინსტიტუტს აქტიური მხარდაჭერა აქვს ისეთი ავტორიტეტული და მაღალი რანგის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, როგორიცაა:UNESCO-ს ცეკვის საერთაშორისო საბჭოს (CID)საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემიის; ეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრის „NCC GE ART“ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების კავშირის „არტ-ფოლკი“;   ინკლუზიური ცეკვის განვითარების ცენტრი.  (EAFF) წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაციის პარტნიორ ორგანიზაციას პროექტის განხორციელების პროცესში, ხოლო CID სრულად უჭერს მხარს პროექტის განხორციელების იდეას.
 
ა) ჩვენს ინსტიტუტში სწავლების გამორჩეული მეთოდებია. სტუდენტი იღებს კომპლექსურ განათლებას, თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო მიმდინარეობების კოორდინაციითა და შერწყმით. პრაქტიკული კურსის - ქართული ცეკვა, მსოფლიო ხალხთა ცეკვები, კლასიკური ცეკვა, აფხაზური ცეკვა, სამეჯლისო ცეკვა - პარალელურად სტუდენტები სწავლობენ თეორიულ კურსს: სადადგმო ხელოვნება; ქორეოგრაფიული ხელოვნების ნიმუშები ,ანალიზი აღდგენა; ქორეოგრეოგრაფიული ხელოვნების ისტორია და სამომავლო პერსპექტივები; მუსიკით თეორიის საფუძვლები. საგანთა ამგვარი შერწყმა მომავალ ქორეოგრაფს აძლევს საშუალებას, იცოდეს როგორც ცეკვის სხვადასხვა სახეობის დადგმა, ისე მუსიკისა და კომპოზიციების შერწყმა და შეკვრა;

ბ) ჩვენ სტუდენტებს ძირითადად ვამზადებთ შიდა პროდუქტისა და შიდა ბაზრისათვის, თუმცა ვითვალისწინეთ რა, რომ მათ ურთიერთობა ექნებათ სხვა ეთნოსისა და კულტურის წარმომადგენლებთან, ვასწავლით ინგლისურ ენას, რათა მათ გაუადვილდეთ ვერბალური ურთიერთობა სხვა ერის კოლეგებთან;

გ) გამომდინარე იქიდან, რომ მათ მომავალში მოუწევთ ბავშვებთან მუშაობა, ინსტიტუტში ისწავლება საგანი - პედაგოგიკის საფუძვლები და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგია;

დ) სწორად მეტყველება საუკეთესო სავიზიტო ბარათია ვერბალური ურთიეთობისას, დოკუმეტაციის სწორად შედგენა მნიშვნელოვანია, ამიტომ სტუდენტები გადიან თეორიულ კურსს - წერისა და მეტყველების კულტურა;

ე) ინსტიტუტის დირექციამ გაითვალისწინა, რომ ჩვენს კურსდამთავრებულებს მომავალში მოუწევთ დამოუკიდებლად მართონ თავიანთი საქმე, ამიტომ დავამატეთ სასწავლო მიმდინარეობები: მენეჯმენტის საფუძვლები; ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები , რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს გამოიმუშაონ მენეჯერული უნარ-ჩვევები.

ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის გუნდიგარემო

ინსტიტუტი ფუნქციონირებას „არტ ჰოლის“ შენობაში, გარემო კეთილმოწყობილია, აღჭურვილია გათბობისა და გაგრილების სისტემით, აუდიტორიები არის ნათელი და ფართო, ფუნქციონირტებს მედია და რეალური ბიბლიკოთეკა პროფესიული და მხატვრული წიგნების ფართო არჩევანით, აუდიტორიები აღჭურვილია კომპიუტერებითა და ხელმისაწვდომია ინტერნეტი და ვაიფაით; სტუდენტთა და ლექტორთა განკარგულებაშია პროექტორი, ეკრანი, ხმის გამაძლიერებელი ტექნიკა, ტელევიზორები; პრაქტიკული მეცადინეობებისათვის სტუდენტების განკარგულებაშია ორი სავარჯიშო დარბაზი გასახდელებითა და საშხაპეებით. ინსტიტუტს აქვს შიდა მაუწყებლობის არხი “არტ სტუდიო“, საიტი www. rtfolk.ge, ფეისბუქ გვერდი „კულტურის ინსტიტუტი“; გლობალური პანდემიის პირობებში ინსტიტუტს შემუშავებული აქვს ონლაინ სწავლების ტაქტიკა. ყველა აუდიტორიას აქვს საკუთარი სველი წერტილები.


უსაფთხოება

ინსტიტუტს იცავს „არტ ჰოლის“ შიდა უსაფრთხოების სამსახური, შენობა აღჭურვილია კამერებით.
მისამართი: საქართველო,თბილისი, ც. დადიანის ქ. 26 (თბილისი არტ ჰოლი)

ტელეფონი: +995593 14 83 26, +995592 00 23 00.

E-Mail: artfolkfest@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.artfolk.ge

Facebook: Art-Folk Art-Folk  
1.      Who we are:

Main mission of the Institute of Culture is to raise new generation of choreographers, to promote preservation of folklore arts and traditions and their transition to future generations; in addition with popularization of international festivals organized in Georgia and outside of its borders and participation of various art groups, ensembles and individual choreographers and dancers in the events.
Institute of Culture has been functioning for three years, although, despite of the short period of operation, based on the highly professional and experienced staff, it has already managed to significantly contribute to the research and development of Georgian folklore. Institute of Culture is a co-founder of three international festivals, which host over 1000 artists from different countries of the world. For the moment more than 50 choreographers improve their qualification in framework of one-year and two-year educational programs.
Institute of Culture is supported by such authoritative and high ranking international organizations as: the International Dance Council (CID), under the UNESCO, European Association of Folklore Festivals (EAFF).
2.    
Why us?  Quality

a)       Our Institute uses distinguished methods of teaching. Students receive complex education, through coordination and missing of theoretical and practical teaching methods. In parallel with following practical courses – Georgian folklore dances; dances of the peoples of the world; classical dance; Abkhazian dance and ballroom dancers, students also attend theoretical courses: staging mastership; examples of choreographic arts; analysis and recreation; history of choreographic art and future perspectives; basics of music theory. Such composition of subjects taught, future choreographers are able to learn how to stage different dances, in addition with adding music and compositions.
b)      We basically prepare students for the internal product and internal market, although, considering that they will by all means have communication and cooperation with representatives of different ethnos and cultures, we also teach English language, in order to make verbal communication easier for them.
c)       Considering that in future they will have to work with children, students of the Institute of Culture study the course – basics of pedagogy and modern methodology of teaching.
d)      Properly speaking is the visit-card during verbal communication; putting together documentation correctly is highly significant, therefore, students attend the theoretical course – writing and speech culture.
e)      Management Board of the Institute of Culture has considered the fact that in future, graduate students will have to independently manage their business, so we have added the following course: basics of accounting – which will allow them to develop financial management basic skills.
3.     Environment
 
Institute of Culture functions in the House of Culture Art-Hall; environment is well-organized, equipped with heating and air-conditioning system; classrooms are comfortable; online and physical libraries are available; classrooms are equipped with computers and wi-fi. Students and lecturers have access to projector, big-screen, relevant devices and TV-sets.
For practical courses, students have access to two dance-halls, with dressing rooms and showers.
Institute of Culture operates internal broadcasting channel – Art-Studio; website www.artfolk.ge; Facebook page – Institute of Culture
Amid the global pandemic, the Institute has already developed online-learning tactics.
All the classrooms have separate bathrooms.
 
4.     Safety and Security
 
Institute of Culture is secured by the Art-Hall internal security service; the building is equipped with CCTV system. 

                     Address: Georgia, TBILISI, 26 Ts. Dadiani St. 
Tel: +995593 14 83 26, +995592 00 23 00.
E-mail:  artfolkfest@gmail.com;
Web-Site: www.artfolk.ge  
Facebook: Art-Folk Art-Folk