საერთაშორისო ფესტივალი არტ ფოლკ 2021 25-30 აპრილი

საერთაშორისო ფესტივალი არტ ფოლკ 2021 
International Folklore Festival – Rhythms of Spring - 2021
23 - 27 /04/ 2021

alt

 

საერთაშორისო ფესტივალი - გაზაფხულის რითმები 2021

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 

ფესტივალის ორგანიზატორი:

·        კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი.

 

მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

·        საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია;

·        უნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო (CID);

·        ფოლკლორული ფესტივალების ევროპული ასოციაცია - (EAFF);

·        ქალაქ თბილისისა და რუსთავის მერია;

·        კულტურის ინსტიტუტი.

 

ჩატარების დრო და ადგილი:

საქართველო, თბილისი და რუსთავი, 23-27 აპრილი 2021 წელი.

 

მიზანი:

ფოლკლორული შემოქმედების განვითარება, მსოფლიოსა და ქართული ფოლკლორული კულტურის გაცნობა, მონაწილეთა შორის გამოცდილების გაზიარება, ურთიერთპატივისემისა და ტოლერანტობის გრძნობის გაძლიერება, შემოქმედებითი კონტაქტების გაღრმავება, ქართული და მსოფლიოს ხალხთა ცეკვების პოპულარიზაცია, ქორეოგრაფთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. ცალკეული ქვეყნებისა და რეგიონების ფოლკლორული ხელოვნების თავისებურებათა შესახებ თეორიული მოხსენებების მოსმენა, ურთიერთგაცნობისა და ცოდნის ჰორიზონტის გაფართოების მიზნით.

 

ფესტივალის მონაწილეები:

ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ქვეყნისა და საქართველოს ფოლკლორული კოლექტივები, ასაკი განუსაზღვრელია.

 

ჩატარების პირობები:

მონაწილეები წარსდგებიან კონცერტზე ორი ნომრით (3-5 წუთით) შემდეგ ნომინაცებში: ფოლკლორული ცეკვები, ფოლკლორული სიმღერები, ანსამბლები, ხალხური გამოყენებითი ხელოვნება (გამოფენის გამართვა) დასკვნით ღონისძიებაში. მონაწილენი წარდგებიან მხოლოდ ერთი ნომრით. მუსიკალური გაფორმება დასაშვებია როგორც ცოცხალი შესრულებით ასევე ფონოგრამით. ფესტივალის მონაწილენი განაცხადთან ერთად წარმოადგენენ პროგრამას (აუდიო, ვიდეო, სარეკლამო ნიმუშებს, საგაზეთო და ბუკლეტისათვის საჭირო მასალებს), ფესტივალის მონაწილენი დაჯილდოვდებიან ლაურეატის დიპლომითა და მედლებით, ასევე ფასიანი საჩუქრებით.

 

ფესტივალში მონაწილეობის გადასახადი:

თვითდაფინანსების პრინციპის შესაბამისად, ყოველი მონაწილე ჯგუფი/სოლო შემსრულებელი იხდის შემდეგ გადასახადს თითოეულ მონაწილეზე:

  EURO 200 – 5 დღე - სასტუმრო (3, 4 და 5 ადგილიანი ნომრები), სამჯერადი კვება, ფესტივალის განმავლობაში ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

 EURO 250 – 5 დღე - სასტუმრო (2, 3 და 4 ადგილიანი ნომრები), სამჯერადი კვება, ფესტივალის განმავლობაში ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

  EURO 350 – 5 დღე - 3 ვარსკვლავიანი სასტუმრო (2-3 ადგილიანი ნომრები), სამჯერადი კვება, ფესტივალის განმავლობაში ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

  EURO 400-450 – 5 დღე - სასტუმრო (2 და 3 ადგილიანი ნომრები), სამჯერადი კვება, ფესტივალის განმავლობაში ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

 

შენიშვნა:

ფესტივალის მონაწილე ჯგუფის ყოველი მე-16 წევრი თავისუფლდება გადასახადისაგან. ფესტივალის ყველა ქართული კოლექტივი განაცხადთან ერთად  ერთ მონაწილეზე შემოიტანს ერთ (1) კონცერტზე -10  ლარი, ორი (2) კონცერი -15 ლარი, სამი (3)  კონცერტი 20 ლარი.

 

განაცხადების მიღების ვადა:

10/04/2021 განაცხადის წარდგენასთან ერთად ფესტივალში მონაწილე კოლექტივები ახდენს გადასახდელი თანხის 50% წინასწარ გადმორიცხვას. დარჩენილი დანხა დაიფარება არაუგვიანეს ფესტივალის დაწყებიდან ერთი კვირით ადრე.


მისამართი: საქართველო, თბილისი, ცოტნე დადიანის #26 (კულტურის სახლი არტ-ჰოლი),

ტელეფონი: +995593 14 83 26, +995592 00 23 00.

E-Mail: artfolkfest@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.artfolk.ge

Facebook: Art-Folk Art-Folk    


 International Folklore Festival – Rhythms of Spring - 2021

  

S T A T U T E

 

Festival Organizer: Culture and Arts Development Union Art-Folk

 

Supporting Organizations: UNESCO International Dance Council (CID); European Association of Folklore Festivals – EAFF; Chamber of Culture of Georgia; Municipalities of the Tbilisi and Rustavi; Institute of Culture.

 

Festival dates and location: Georgia, Tbilisi and Rustavi, April 23 – 27, 2021

 

Goal of the Festival: 

·         Development of folklore arts; popularization of the world folklore culture; sharing of experience between participants; empowerment of mutual respect and tolerance; deepening of creative contacts; popularization of Georgian and world folklore arts; improvement of the level of qualification of choreographers;

 

Festival Participants: Folklore groups from different countries of the world and different regions of Georgia (ages not limited) take part in the Festival.

 

Participation Conditions: Participants present two shows (3-5 minutes each) in the following nominations: folklore dances, folklore songs (ensembles and individual); songs and romances; folklore handcraft arts (exhibitions).  In the final conclusive concert participating artists will present only one show.  Music can be live or phonogram.  With the application Festival participants submit their program (audio, video files of their previous shows, materials necessary to be published in the newspaper and Festival booklet).  Festival participants will be awarded with the Festival Laureate Diplomas and different presents. 

 

Festival Agenda: The Final Agenda of the Festival will be finalized one month ahead of the Festival.

 

Festival funding: According to self-funding principle each foreign participating groups pay the following fee per participant of their group:

 

·         EURO 200 - 5 days – hotel accommodation (3 and 4-bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;

·         EURO 250 - 5 days – 2 start hotel accommodation (2, 3, 4-bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;

·         EURO 350 - 5 days – 3 star hotel accommodation (2, 3 bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;

·         EURO 400-450 -  5 days – 5 star hotel accommodation (2, 3 bed rooms), meals 3 times a day; all in-country transportation;

 

Important: Every 16th participant of a Festival participant group is free from the Festival fee;

 

Note: accommodation will be located in the City of Tbilisi; hotels will be specified after the type and level of hotel will be chosen by each participating group. 

 

*Supplement for double room – 5 euro per day per person.

*Supplement for single room – 10 euro per day per person.

 

Participation fee does not include:

  • Additional day in the hotels: 25, 30, 35 euro per person per day (depending on the category of service selected);
  • Optional tours;
  • International Transport, insurance;

Important: Every 16th participant of a Festival participant group is free from the Festival fee;

 

Deadline for submitting applications: 10/04/2021 – at the moment of applying and receiving the Invoice a participating group transfers 50% advance payment of the whole fee to be paid.  Remaining 50% is to be transferred not later than a week ahead of the start of Festival.

 

 

Address: Ts. Dadiani #26 (Cultural Center Art-Hall), Tbilisi, Georgia

Tel: +995593 14 83 26, +995592 00 23 00.

E-mail:  artfolkfest@gmail.com;

Web-Site: www.artfolk.ge  

 

Facebook: Art-Folk Art-Folk 

 

 

28.11.2020