ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი განახლა მსმენელების მიღებას 2023-2024 სასწავლო წლისათვის პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამზე:

 


,,
 დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება "

ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი განახლა მსმენელების მიღებას 2023-2024 სასწავლო წლისათვის პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამზე:

1. „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე;
2. „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის არაფორმალური განათლების (პროფესის) აღიარება 


სახე მომზადება-გადამზადება ხანგრძლივობა 34 კვირა
დაშვების წინაპირობა: განათლება საბაზისო ან საშუალო;
სხვა შემოქმედებითი ტური (შემოქმედებითი ტურის გარეშე დაიშვებიან).

შემოქმედებითი ტურის მოთხოვნები;

“ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის” პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

I ტური - გასაუბრება - ლიტერატურისა და ხელოვნების საკითხებზე (ზეპირი ფორმით) მოხდება სასკოლო პროგრამაში არსებულ მასალაზე დაყრდნობით. შემოწმდება მსმენელის ზოგადი ცოდნა ქართული და მსოფლიო ქორეოგრაფიის, ლიტერატურისა და ხელოვნების სხვა დარგების მიმართულებით.

II ტური - ტარდება რამდენიმე ფორმით: პროგრამაზე შემოქმედებითი ტურის გავლის გარეშე დაიშვებიან ქორეოგრაფიული ანსამბლების სტაჟიორები, მოქმედი მსახიობ-მოცეკვავები, სკოლებისა და სტუდიების ქორეოგრაფები მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში. მუშაობის გამოცდილება მინიმუმ 6 თვე;

შესარჩევ ტურზე მოწმდება მსმენელის ფიზიკური კონდიციები, მუსიკალური სმენა, რიტმის შეგრძნება, პლასტიკა. ქართული ცეკვის ინდივიდუალური შესრულება - მსმენელმა უნდა შეასრულოს სავალდებულო ქართული ცეკვა და სხვადასხვა ქართული კუთხის ცეკვები წინასწარ მომზადებული რამდენიმე ფრაგმენტი;

ქორეოგრაფიული ეტიუდი (იმპროვიზაცია)-კომისიის მიერ შემოთავაზებულ მუსიკალურ ნაწარმოებზე, მსმენელმა უნდა შეასრულოს იმპროვიზაცია, სადაც შემოწმდება სადადგმო უნარები: მუსიკალური და ქორეოგრაფიული მასალის (დრამატურგიის) თანხვედრა. მსმენელის ვიზუალი უნდა შეესაბამებოდეს ქორეოგრაფიულ სტანდარტებს;

საკუთარი ცეკვის შესასრულებლად უნდა იქონიოს საჭირო რეკვიზიტები;

მსმნელმა უნდა წარმოადგინოს საცეკვაო ფრაგმენტები (არანაკლებ ოთხისა – შესაძლებელია სხვადასხვა ჟანრის ქორეოგრაფიული ფრაგმენტის შესრულება) ცეკვის მუსიკალური აკომპანიმენტი ჩაწერილი უნდა ჰქონდეს 2 CD დისკზე ან მეხსიერების ბარათზე/რეგისტრაციის დროს წინასწარ მიუთითოს აკომპანიმენტის საჭიროება და შესასრულებელი ცეკვის დასახელება;

  • განხორციელების ადგილი დიდუბე-ჩუღურეთი, ცოტნე დადიანის 26
  • ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე 4-5
  • დასაქმების სფერო: მუსიკა და საშემსრულებლო ხელოვნება
  • აპლიკანტთა რეგისტრაცია: რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბმულს https://vet.emis.ge/#/
  • დაწყების თარიღი 1/02/ 2023 · დასრულების თარიღი 25/08/2023
  • სწავლის დაწყების თარიღი 15 /09/ 2022 .
  • მისაღები ადგილების რაოდენობა 30 · სწავლის საფასური 1700 · ფინანსდება; თვითდაფინასებით
  • განცხადების განხილვის საფასური შეადგენს - 50 ლარს,

წარსადგენი დოკუმენტების სია:

· პირადობის მოწმობის ასლი;
· 2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
· განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
· ცნობა სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს);
· ცნობა სამხედრო ვალდებულების შესახებ (ვაჟებისთვის); · ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა #100);
· განცხადება (სპეციალური ფორმა ივსება ადგილზე ან ონლაინ ვებ-გვერდზე). მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

იურიდიული პირი: ·

სახელწოდება ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი
· საიდენტიფიკაციო კოდი 406260255
· ფაქტობრივი მისამართი ც. დადიანის 26
· ელ-ფოსტა info.instituteofculture@gmail.com
· ვებ-გვერდი: www.qor.org.ge
·Facebook: კულტურის ინსტიტუტი
· ტელეფონი:2354841; 2354821.
· მობი: 592002300; 598677533; 593148326.

08.05.2021