ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი 2024 წლის 31 მარტიდან აცხადებს მსმენელთა მიღებას 2024- 2025 სასწავლო წელს.

,
,დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება"


 ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი 2024 წლის 31 მარტიდან
აცხადებს მსმენელთა მიღებას 2024- 2025 სასწავლო წელს.

 


 პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის .

 

      ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე 4-5
      დასაქმების სფერო: მუსიკა და საშემსრულებლო ხელოვნება     1.        ართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ- რეპეტიტორის

2.        ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების რეპეტიტორი; 

3.        სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების ქორეოგრაფ-მწვრთნელის;

4.         არაფორმალური განათლების (პროფესის) აღიარება.

 

·         სწავლის ხანგრძლივობა 34 კვირა 850 საათი (ქართული ხალხური ცეკვა);

·         სწავლის ხანგრძლივობა 11 კვირა 215 საათი (ქართული ხალხური სიმღერა);

·         სწავლის ხანგრძლივობა 30 კვირა 689 საათი (სამეჯლისო-სპორტული ცეკვეა);

·         არაფორმალური განათლების (პროფესის) აღიარება  12 კვირა.

  

 • დაშვების წინაპირობა: განათლება-საშუალო;
 • მისაღები ადგილების რაოდენობა 25

  ·          დაწყების თარიღი : 01/04/2024

  ·           დასრულების თარიღი:  31/04/2024

   

   ისწავლეთ სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით ან თვითდაფინასებით:
  •  1700  ლარი (ქართული ხალხური ცეკვა);
  • 1400  ლარი (ქართული ხალხური სიმღერა);
  • 1700  ლარი (სამეჯლისო-სპორტული ცეკვეა)
  • 1600  ლარი (არაფორმალური განათლების).
         განცხადების განხილვის საფასური შეადგენს - 50 ლარს.
 •  აპლიკანტთა რეგისტრაცია: რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბმულს www.vet.emis.ge.
 •   აპლიკანტთა რეგისტრაცია: 

  სტუდენტთა მიღების განაცხადთა ფორმა

   
   განხორციელების ადგილი თბილისი ცოტნე დადიანის 26 
   

      წარსადგენი დოკუმენტების სია: 

       პირადობის მოწმობის ასლი;
       2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4; 
      განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 
      ცნობა სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს); 
      ცნობა სამხედრო ვალდებულების შესახებ (ვაჟებისთვის); 
      ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა #100); 
      განცხადება (სპეციალური ფორმა ივსება ადგილზე ან ონლაინ ვებ-გვერდზე).
       გასაუბრება: კულტურის ინსტიტუტის სპეციალურ კომისიასთან. 
      სწავლის დასრულების შემდეგ მიიღებთ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერთიფიკატს. 

      მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

      საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

      იურიდიული პირი:

      სახელწოდება ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი
      საიდენტიფიკაციო კოდი 406260255
      ფაქტობრივი მისამართი ც. დადიანის 26
      ელ-ფოსტა info.instituteofculture@gmail.com
      ვებ-გვერდი: www.qor.org.ge
      Facebook: კულტურის ინსტიტუტი
      ტელეფონი:2354841; 2354821.
      მობი: 593148326; 599556928; 592002300; 579003411; 59554541.

 08.05.2021