ხათუნა ურიდია

 ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი


პირადი ინფორმაცია:

სახელი, გვარი:  ხათუნა ურიდია
ელ. ფოსტა: hanimkhatuna@gmail.com

განათლება: 
1981-1983 - ზუგდიდის პოლიტექნიკური ტექნიკუმი,(საბუღალტრო აღრიცხვა)
1983-1986 - ი. ჯავახიშვილის სოხუმის ფილიალი -(საბუღალტრო აღრიცხვა და ეკონომიკა)
 
სამუშაო გამოცდილება:
1983 - 1987 - სააქციო საზოგადოება ,,აგრომრეწვბანკი“ - უფროსი ბუღალტერი,
1987 - 1993 - მთავარი ეკონომისტად.
1994 - 2000 - ფიზიკა ტექნიკის ინსტიტუტი - უფროსი ეკონომისტი,
2007 - 2013 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი,
2013 - დღემდე - ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ნართები“ - მთავარი ბუღალტერი. 
2019 - დღემდე - კულტურის ინსტიტუტი,  ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი მენეჯერი

ტრენინგები;
2001წ - ინტერნეიშენელ მოდელ ოფ სერვისი (სერტიფიკატი-#3/077),
2013წ -  ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო (ბასს) სტანდარტებით(სერტიფიკატი ID 132007 ACT)- კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა ,,ორისი“(სერტიფიკატი ID 132407 AC),
2015წ - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურეობის სისტემა(ფინანსთა სამინისტროს აკადემია-სერტიფიკატი),
2017წ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო-(სახელმწიფო შესყიდვების კურსი სერტიფიკატი-SPA/მ-30344),
2019წ - საქართველოს ფოლკლორის სახელწიფო ცენტრი( ხალხური ცეკვების მასტერკლასი-სერტიფიკატი)