უმაღლესი

განათლების ტიპი*
ფაკულტეტი*
სახელი*
გვარი*
ელ.ფოსტა*
საკონტაქტო ნომერი*
განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 1 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
ცნობა დღევანდელი სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს); (მე-4 პუნქტი არ ეხება პირებს, რომლებიც დღეისათვის არანაირი საქმიანობას არ ეწევიან)

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 1 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 1 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
პირადობის მოწმობის ასლი*

ჩააგდეთ ფაილ(ებ)ი აქ...

აირჩიეთ
ატვირთეთ მაქს. 1 ფაილი, თითოეულის მაქს.ზომა: 3000 KB
  • ფაილი არ არის ატვირთული.
წარსადგენი დოკუმენტების სია
ქორეოგრაფიული მიმართულება
ქორეოგრფიული განათლება
ტელეფონი (ქალაქის)
ფაქტობრივი მისამართი*
იურიდიული მისამართი*
განათლება*
ID ნომერი*
პირადი ნომერი*
მოქალაქეობა*
დაბადების თარიღი*
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი