გოგიტა თათულაშვილი - საჯარო ლექციის თემა: პრაქტიკული სამუშაოების მასტერკლასი ქართულ ცეკვაში;

 
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტი

“სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული კონფერენცია“
17 აგვისტო 30 სექტემბერი 2021 წ.


Z O O M - 4-5 სექტემბერი 2021 წ. - გოგიტა თათულაშვილი - საჯარო ლექციის თემა: პრაქტიკული სამუშაოების მასტერკლასი ქართულ ცეკვაში;
06.09.2021